Tranquillity bredband företag 10/10

Hastigheten är upp till 10 Mbit och addresser tilldelas via dhcp eller fast ip. Trafiken stryps och filtreras ej. Support ges under kontorstid. Inga begränsningar kring terminalutrustning, vid störande utrustning som påverkar resten av nätet kommer vi ta kontakt innan åtgärd sker.

Månadskostnad 249,00 kr

Startkostnad 0,00 kr

Bindningstid 0 mån

Uppsägningstid 0 mån

Dokument

Övrig information

Kontakt:
Mikael Frykholm
info@tranquillity.se

070-6425589

Leveransinformation

Leverans sker direkt

Villkor

Faktureras vid start av kalendermånad och betalas inom 30 dagar.
Fakturan kan betalas via bitcoin, swish och bankgiro. Avtalet löper tills vidare.
En månads uppsägningstid gäller. Vid förändring av tjänsten kommer information
att ges 6 månader innan förändring. Avtalet löper till Kunden säger upp det.
Om tjänsten ej tillhandahålls enligt avtalet fås hela månadsavgiften tillbaka.