Fyll i dina uppgifter

*Måste fyllas i

Jag intygar här att de uppgifter jag lämnat ovan är riktiga. Företagen har rätt att använda mina personuppgifter för kreditupplysning. Personuppgifter som du lämnat till Företagen kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang. Även de personuppgifter som inhämtats från annan än dig kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Företagen samarbetar.